ફેક્ટરી પ્રવાસ

સીએડી

કટીંગ

સમાપ્ત ઉત્પાદન વેરહાઉસ

નિરીક્ષણ

હાર્ડવેર પ્રોસેસિંગ વર્કશોપ

પેકિંગ

ભાગો વેરહાઉસ

સીવણ

વહાણ પરિવહન

.